درباره ما

درباره ما

شرکت کارگزاری الوند(سهامی خاص) در تاریخ 19/10/1373 تحت نام بدره سهام وشماره110391 دراداره ثبت شرکتها باسرمایه اولیه یکصدمیلیون ريال توسط جمعی از سرمایه گذاران بخش خصوصی بنیانگذاری شد و طی چندین مرحله سرمایه خود را به بیست و پنج میلیارد ريال افزایش داد. در اواخر سال 1389 با تغییر مدیریت، مدیریت جدید سکان رهبری کارگزاری را بدست گرفت و با تغییرنام شرکت از بدره سهام به الوند راهبرد شرکت را توسعه خدمات و اخذ مجوزهای سازمان بورس قرار داد و قدم به راهی نوین در جهت گسترش کمی و کیفی بازار سرمایه و رضایتمندی مشتریان گذاشت.
عالیترین هدف مدیران و کارکنان این شرکت، ارائه بهترین و متناسب ترین خدمات با شرایط روز و نیاز سرمایه گذاران بوده و بهبود مستمر کیفی خدمات و شنیدن صدای مشتری دغدغه اصلی ما می­باشد تا بدینوسیله پاسخگوی اطمینان مشتریان به این شرکت بوده و بتوانیم برای آنان ارزش آفرین باشیم.
این کارگزاری در تلاش است تا با تحکیم موازین بازار سرمایه، فرهنگ سهامداری را در بین آحاد مردم نهادینه نموده و سرمایه­گذاری را به عنوان یک پس­انداز و منبع درآمد واحدهای صنعتی معرفی نماید.
جهت کسب رضایت بیشتر مشتریان، مدیران و کارشناسان این شرکت همواره در حال برنامه‌ریزی و راه‌اندازی خدمات جدید می‌باشند. این کارگزاری همزمان با توسعه خدمات، کیفیت خدمات را نیز با استقرار استانداردهای بین‌المللی مانند ISO 90001  ارتقاء داده و در حال استقرار سایر استانداردها نیز می‌باشد.

حیطه خدمات

مطابق ماده 3 اساسنامه شركت مي تواند به هر يك از فعاليت هاي زير مبادرت ورزد؛ مشروط به اينكه مجوز مربوط به هر يك از آنها را از سازمان دريافت دارد:
الف) خدمات كارگزاري، كارگزار/معامله گري و بازارگرداني شامل:

1- معامله اوراق بهادار از قبيل سهام، اوراق مشاركت، حق تقدم خريد سهام، اختيار معامله و قراردادهاي آتي براي ديگران و به حساب آنها يا به نام و حساب خود
2- معاملات كالاهاي پذيرفته شده براي ديگران و به حساب آنها
3- بازارسازي و بازارگرداني اوراق بهادار و كالاهاي پذيرفته شده
ب) خدمات مالي و مشاوره اي شامل:

1- مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري
2- نمايندگي ناشر براي ثبت اوراق بهادار و دريافت مجوز عرضه
3- بازاريابي براي فروش اوراق بهادار
4- سبدگرداني اوراق بهادار
5- مشاوره و انجام كلية امور اجرايي براي پذيرش اوراق بهادار يا كالا در هر يك از بورس ها و بازارهاي خارج از بورس به نمايندگي از ناشر يا عرضه كنندة كالاها

هیات مدیره

نام و نام خانوادگی
سمت
سعید باغشاهی
رئیس هیئت مدیره
مصطفی رضائی
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
بهرام بیدگلی
عضو هیئت مدیره

حساب های بانکی کارگزاری

نام بانک
شعبه
کد شعبه
شماره حساب
شماره شبا
ملی
بورس اوراق بهادار
695
0105983625002
IR020170000000105983625002
دی
مرکزی
100
0105143479001
IR580660000000105143479001
سامان
بورس
849
849-40-59359-1
IR370560084904000059359001
تجارت
دانشگاه تهران
186
304560517
IR420180000000000304560517
پارسیان
حافظ
1039
0210001282907
IR110540103902100012829007
کارآفرین
آزادی
756
0101174641607
IR510530000000101174641607
ملت
بورس
62059
7018555811
IR890120000000007018555811

تماس با ما